Tělo

Rozumíte jazyku svého těla? Slyšíte, když na vás mluví? :-)

S čím vám mohu pomoci

  •  vnímat tělo a to, jak v něm vše souvisí se vším

Nic v těle neprobíhá izolovaně – naše přesvědčení, pocity, postoj těla, pohyby, mimika, dech – vše se navzájem ovlivňuje. To, co si o nějaké situaci, osobě či o sobě myslím, se projeví v tom, jak se cítím, jak se tvářím, jak stojím, jak se pohybuji, jak mluvím a dýchám. A naopak to jak stojím, ovlivní můj dech, barvu mého hlasu, mou chůzi, náladu a smýšlení. Proto se budu klidně cítit, když se naučím klidně dýchat. Nebo se zbavím přehnané trémy, když změním způsob jakým se pohybuji.

 

  •  uvědomit si své pohybové návyky a posoudit jejich funkčnost

Dechové návyky mohou být – podobně jako jiné hluboce zakořeněné vzorce (dechové, emoční, myšlenkové) – funkční nebo nefunkční. Abych mohl posoudit, které jsou které, musím si jich napřed být vědom. Jen to, co si uvědomuji, mohu změnit.

 

  •  nahradit omezující vzorce novými

Dýchej nosem! Seď rovně! Zavři pusu! Nehoupej se! Mlč! Přestaň lítat! Dojez to! Dej mu to! Nebul! Dělej! – Stát se dnes spontánním, sebevědomým, radostným, odpovědným člověkem není nic snadného :-) Tělo je při tom nedocenitelný pomocník. Jeho pozorováním v různých situacích si můžeme uvědomit bloky, obavy, “musím” a “měl bych”, kterými sami sebe ze zvyku omezujeme, a která pohlcují naši energii a radost ze života.