Zpívám krásně!!

Povzbudivá sobota pro ty, kdo slýchali “Ty radši nezpívej!” častěji než              ”Ty krásně zpíváš!” :-) 

 

Falešný zpěv jen výjimečně souvisí se sluchem. Většinou pouze správně nespolupracují “zpívací” svaly. Těch je totiž mnohem více, než si běžně uvědomujeme a jejich souhra je neobyčejně jemná a složitá.

A právě tak jako jiné svaly, potřebují i tyto spoustu pokusů a omylů, než se naučí pohybovat přesně a spolehlivě.

 

Pokud během prvních fází seznamování se s hlasem slyšíte “Ty ale krásně zpíváš!”, obvykle opravdu krásně zpívat začnete. A naopak, slyšíte-li “Ty radši nezpívej!”, velmi pravděpodobně zpívat záhy přestanete.

Váš současný zpěv tak spíš než o vašich skutečných schopnostech, vypovídá o tom, jaké si MYSLÍTE, že tyto schopnosti jsou.

 

A kdybyste pro změnu na chvíli věřili, že zpíváte krásně? :-)

 

Kurz není aktuálně vypsán, napište mi, prosím, pokud byste se rádi zúčastnili.

 

zpět